CO2 pätevyyspäivityksiä

3.2.2014

Kylmä-2000 Oy:n koko huoltohenkilökunta on käynyt painelaitteiden käytönvalvojan koulutuksen.

Lainsäädääntö vaatii suurempien CO2 laitoksien varaajien valvontaan vastuuhenkilön jolla on oltava toimeen riittävä osaaminen. Kaikkien Kylmä-2000 Oy:n huolloissa työskentelevien henkilöiden kouluttaminen tehtävään varmistaa pätevöityneen huoltohenkilön nopean paikallolon kaikissa tilanteissa - myös vuorokauden ympäri toimivan päivystyksen osalta. Lainsäädännön ja vastuuasioiden tuntemus on yksi askel CO2 laitoksen turvalliseen ja oikeaoppiseen huoltoon laitoksen koosta ja laitevalinnoista riippumatta.