Kylmä-2000 Oy:n asiakkaat tutkitusti tyytyväisiä

15.4.2016

Kylmä-2000 Oy toteutti maaliskuussa asiakastyytyväisyyskyselyn, joka lähetettiin 274 vastaanottajalle viidestä eri asiakasryhmästä. Kyselyyn vastasi 105 henkilöä, vastausprosentin ollessa 38,3. Kaikilta asiakkailta saamamme yleisarvosana oli 8,5. Kysely on nähtävissä täällä.

Kylmä-2000 Oy kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita!